Your Cart

Schválili postup odmeňovania zdravotníkov z prvej línie, rozdelia desiatky miliónov eur

  • aktualizované 28. októbra, 16:38

Kabinet v stredu schválil postup odmeňovania zdravotníkov z prvej línie. Avizované odmeňovanie zdravotníkov, ktorí vykonávali svoju prácu v tzv. prvej línii alebo v červenej zóne počas prvej vlny pandémie, je totiž možné až po schválení tohto materiálu vládou.

Ako v návrhu uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR, bez tohto úkonu v zmysle platnej legislatívy môže poskytnúť finančné prostriedky len poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú podriadenými organizáciami ministerstva zdravotníctva.

Iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí spĺňajú podmienky na zapojenie sa do systému odmeňovania, môže poskytnúť tieto finančné prostriedky len na základe uznesenia vlády.

Odpracované hodiny v prvej línii alebo v červenej zóne

Rezort zo zaslaných podkladov od zapojených určených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti následne určí výšku odmeny za jednu hodinu odpracovanú v prvej línii prostredníctvom vzorcov. Celková suma pridelených finančných prostriedkov je vyše 37,5 milióna eur.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú podriadenými organizáciami ministerstva zdravotníctva, dostanú finančné prostriedky priamym transferom. Podriadené organizácie ich následne rozdelia 15 782 zdravotníkom, určených je pre nich vyše 13 miliónov eur.

Pre určených poskytovateľov, ktorí nie sú podriadenými organizáciami ministerstva zdravotníctva, je vyčlenených na odmeny vyše 24 mil. eur. Peniaze budú na základe nahlásených údajov pripísané na bankový účet týchto poskytovateľov, ktorí ich rozdelia určeným zdravotníkom vo výške podľa odpracovaných hodín v prvej línii alebo v červenej zóne.

Transparentný a motivačný spôsob

Navrhované riešenie má podľa ministerstva zdravotníctva vytvoriť podmienky pre transparentný, efektívny a motivačný spôsob odmeňovania jednotlivých skupín pracovníkov.

„Nakoľko je nevyhnutné, aby v rezorte zdravotníctva bol pri odmeňovaní pracovníkov vytvorený systém, ktorý spravodlivo odmení zdravotníckych pracovníkov, ktorí od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020 vykonávali svoje povolanie v 1. línii a tým prispeli k úspešnému zvládnutiu prvej vlny akútneho respiračného syndrómu, ktorý spôsobuje nový koronavírus 2019-nCoV,“ uviedlo ministerstvo. Systém musí byť podľa rezortu nastavený v súlade s princípom zásluhovosti, motivácie a v súlade s princípom dobrovoľnosti.

Odmeny v októbrovej výplate

Minister zdravotníctva Marek Krajčí na tlačovej konferencii informoval, že podriadené organizácie ministerstva zdravotníctva dostanú odmeny v októbrovej výplate. Neštátni poskytovatelia sa musia zapojiť do verejnej výzvy, ktorá bude vo štvrtok zverejnená na webe ministerstva.

Následne musia od 2. do 11. novembra vyplniť formulár na stránke Národného centra zdravotníckych informácií. Na základe neho špecifikujú, koľko mali zamestnancov, ktorí spĺňajú kritériá a koľko hodín pracovali.

„Na základe toho im bude obratom zo strany ministerstva financií vyplatená finančná čiastka ako odmena pre ich zamestnancov,“ povedal minister.

Viac o téme: Koronavírus

Napsat komentář