Your Cart

Pacienti i zdravotníci žiadajú spravodlivé dofinancovanie poisťovní, upozorňujú na možnú diskrimináciu

Pacientske organizácie a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti žiadajú spravodlivé dofinancovanie zdravotníctva. V tlačovej správe to uviedla Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Združenie už minulý týždeň žiadalo vládu, aby prehodnotila návrh na dofinancovanie zdravotnej starostlivosti cez zvýšenie základného imania vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP).

Táto požiadavka vychádza aj z memoranda, ktoré asociácia podpísala spolu so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. O stretnutie k tejto téme AOPP požiadala aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.

Štát nemá právo odoprieť zdravotnú starostlivosť

AOPP už minulý týždeň upozornila na hroziacu diskrimináciu približne 2,2 milióna občanov v spojitosti s návrhom navýšiť základné imanie len v štátnej zdravotnej poisťovni. Jedným z dôsledkov tohto kroku môže byť podľa asociácie zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre poistencov súkromných zdravotných poisťovní.

Môže sa totiž stať, že nemocnice či ambulancie obmedzia odkladnú zdravotnú starostlivosť pre poistencov zdravotných poisťovní Dôvera a Union, a to vrátane poistencov štátu, ktorými sú deti, dôchodcovia, študenti či matky na materskej.

„Neviem si predstaviť, že by mal štát záujem o to, aby sa státisíce jeho občanov, medzi nimi aj poistencov, za ktorých platí zdravotné odvody štát, nevedeli dostať k liečbe. Ústava dáva občanom nárok na dostupnú zdravotnú starostlivosť. Nehovorí nič o tom, že štát má právo ju odoprieť poistencom niektorých poisťovní,“ upozorňuje prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Poisťovne nenesú zodpovednosť za súčasnú situáciu

Zástupcovia kľúčových subjektov pôsobiacich v zdravotníctve preto požadujú v memorande spravodlivé dofinancovanie zdravotníctva tak, aby nebola ohrozená zdravotná starostlivosť ani pre jedného občana.

„Za súčasnú situáciu nie sú zodpovedné poisťovne, ani poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a vedome podfinancovaná platba za štátnych poistencov nemôže byť kompenzovaná navýšením základného imania VšZP. Vyzývame na opätovné ustanovenie a dodržiavanie sadzby poistného za poistencov štátu na úrovni 4 percent z vymeriavacieho základu,“ uvádza sa v memorande.

Asociácia na ochranu práv pacientov v súčasnosti združuje 47 pacientskych organizácií, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. AOPP poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti.

AOPP sa tiež podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientskych témach.

Napsat komentář