Your Cart

Opatrenia revízie výdavkov na zdravotníctvo sa napĺňali len minimálne, môže za to COVID-19

Opatrenia revízie výdavkov na zdravotníctvo sa od januára do júna tohto roka napĺňali len minimálne. Ich plnenie však v prvom polroku 2020 výrazne ovplyvnila pandémia COVID-19, nové politické vedenia totiž prehodnocovali priority a sústredili sa na protiepidemické opatrenia.

Celistvé hodnotenie plnenia revízie

Vyplýva to z návrhu Priebežnej implementačnej správy za rok 2020, ktorý v stredu schválila vláda. Ide o prvé celistvé hodnotenie plnenia revízie výdavkov.

Ako v tlačovej správe uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, aktivity ministerstva zdravotníctva sa sústredili predovšetkým na riešenie epidemiologickej situácie. Rezort zabezpečoval materiálne vybavenie ako testovacie sety, ochranné pomôcky či pľúcne ventilátory, určoval postup práce zdravotníkov a prijímal opatrenia na znižovanie rizika nákazy.

Implementačná jednotka Úradu vlády odporúča ministerstvu zdravotníctva zamerať sa do konca roka na oblasť liekovej politiky, najmä referencovane cien a revíziu úhrad.

Sústrediť by sa ministerstvo malo aj na vypracovanie metodiky hodnotenia investícií, plán reformy nemocničnej siete a komplexnej legislatívy dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.

Viac sestier a posilnenie starostlivosti

S presahom do budúceho roka je medzi opatreniami, ktoré sa týkajú výdavkov z verejného zdravotného poistenia, napríklad posilnenie všeobecnej ambulantnej a dlhodobej zdravotnej starostlivosti či navýšenie počtu sestier.

Priebežná implementačná správa hovorí aj o dofinancovaní ústavnej a ambulantnej starostlivosti, znížení počtu odvrátiteľných hospitalizácií, znížení počtu návštev špecialistov či zvýšení objemu centrálne nakupovaných liekov.

Medzi opatreniami je napríklad aj reforma nemocníc a zvýšenie atraktivity všeobecného lekárstva vrátane rozšírenia ich kompetencií.

„Naším zámerom je identifikovať a nastaviť kvalitné, efektívne a udržateľné fungovanie, aj podľa najlepších skúseností v zahraničí. S týmto cieľom sme vypracovali reformný plán. V tomto pláne sú obsiahnuté všetky ťažiskové priority ministerstva, reformné zmeny sú zadefinované v kontexte s programovým vyhlásením vlády,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Napsat komentář