Your Cart

Liečba preležanín je spojená s vysokými nákladmi, prevencia by bola lacnejšia

Liečba preležanín alebo tzv. dekubitov je dlhodobá a spája sa s vysokými nákladmi na zdravotnú starostlivosť. Európska komisia odhaduje, že nežiaduce udalosti sa vyskytnú približne u 4 až 17 % pacientov, z čoho 80 až 95 % sa dá predchádzať.

Problém sa netýka iba seniorov

Prevencia je navyše z pohľadu manažmentu dekubitov 10-násobne lacnejšia a zlepšuje kvalitu života pacienta. „Navyše, na základe Deklarácie Rio de Janeiro z roku 2011 sa prevencia vzniku preležanín považuje za univerzálne ľudské právo. Nesmieme však zabúdať ani na kvalitnú a dostupnú liečbu, ktorá by mala byť adekvátne nastavená pre každého pacienta individuálne,“ uviedla na online tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa stop dekubitom prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.

Problém s preležaninami sa netýka iba seniorov, ale aj mladých pacientov. Nepostihuje pritom iba dlhodobo ležiacich pacientov. Odborníci varujú, že na vznik závažnej preležaniny v niektorých prípadoch stačí aj 24 hodín. Výskyt dekubitov sa pohybuje medzi 10 až 68 %, podľa poisťovní je nahlásených ročne 0,04 – 0,14 % prípadov.

Nekrózu v rane treba odstrániť

Reálne dáta o výskyte dekubitov u slovenských pacientov nie sú k dispozícii. Problémom je súčasný systém a metodika zberu dát o výskyte dekubitov vrátane záznamu stupňa poškodenia tkaniva,“ konštatovala členka výboru European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) Beáta Grešš Halász.

Prevencia vzniku preležanín je založená na dôkladnej starostlivosti o kožu, dozeraní na správnu výživu, dostatočnej hydratácii a polohovaní pacienta. Ak sa už preležaniny vytvoria, je pre správnu liečbu dôležité, v akej fáze hojenia je rana a o aký typ rany ide. Na základe toho je potrebné zvoliť vhodné terapeutické krytia. „Na liečbu dekubitov sa používajú krytia vlhkej terapie predovšetkým s čistiacim účinkom a na zachovanie mikroklímy v rane. Vzniknutú nekrózu v rane treba odstrániť,“ uzavrel chirurg z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia v Bratislave František Špaček.

Napsat komentář