Your Cart

Fakultná nemocnica v Trnave vykonala unikátny zákrok, nová metóda bola pre pacienta životne dôležitá

Lekári z Fakultnej nemocnice v Trnave v spolupráci s profesorom Gurkanom Sengölge z Viedne ako prví z krajín V4 zabezpečili dialyzovanému pacientovi centrálny žilový prístup pomocou „inside-out“ metódy. Informoval o tom Matej Martovič z trnavskej nemocnice, ktorý operáciu označil za unikátnu.

Životne dôležitá operácia

Operovaný bol pacient, ktorý je dlhodobo liečený dialýzou s takmer úplne vyčerpanými žilovými prístupmi. „Celá operácia sa robila na Rádiologickej klinike FN Trnava, pričom zabezpečenie žilového prístupu touto metódou bolo pre pacienta s vyčerpanými žilovými prístupmi životne dôležité,“ uviedol primár Rádiologickej kliniky FN Trnava Andrej Klepanec.

Systém sa zavádza cez pravú stehennú žilu, postupuje cez pravú predsieň, hornú dutú žilu, až cez uzavreté miesto žilového systému do oblasti nad pravou klavikulou, kde vodiaci drôt vyjde na vopred určenom a označenom mieste cez kožu pacienta.

U pacientov vznikajú problémy

U dialyzovaných pacientov je centrálny žilový prístup pomocou permanentného žilového katétra často jedinou možnosťou na dialýzu. Postupne u určitej skupiny dialyzovaných pacientov dochádza k vzniku problémov, ako sú infekcie a postupné uzatvorenie centrálneho žilového prístupu, čo predstavuje stratu možnosti využívania liekov alebo dialýzy.

Fakultná nemocnica Trnava sa tak stáva pracoviskom, ktoré vie pomôcť pacientom s rovnakým problémom z celého Slovenska.

Napsat komentář