Your Cart

Liečba preležanín je spojená s vysokými nákladmi, prevencia by bola lacnejšia

Liečba preležanín alebo tzv. dekubitov je dlhodobá a spája sa s vysokými nákladmi na zdravotnú starostlivosť. Európska komisia odhaduje, že nežiaduce udalosti sa vyskytnú približne u 4 až 17 % pacientov, z čoho 80 až 95 % sa dá predchádzať. Problém sa netýka iba seniorov Prevencia je navyše z pohľadu manažmentu dekubitov 10-násobne lacnejšia a […]