Your Cart

Štát dá na oddlženie nemocníc takmer 600 miliónov eur, opatrenia na zníženie zadlžovania zlyhali

Na oddlženie nemocníc pôjde 575 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Finančná stabilizácia zdravotníckych zariadení, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom tohto návrhu je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti. Primárnym cieľom je však zamedzovať ďalšiemu zadlžovaniu nemocníc. Ostatné oddlženie zdravotníckych zariadení bolo […]